Top 10 doanh nghiệp bảo vệ phòng dịch tốt nhất Việt Nam

Notice (8): Undefined index: social_share_box [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
">

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của cơ quan doanh nghiệp, BSK Việt Nam còn tham gia phòng chống dịch Covid-19 với phương châm

                                          " chống dịch như chống giặc"

 

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ
Bảng Giá Dịch Vụ Bảo Vệ Năm 2021 Tại Bắc Ninh | Uy Tín, Thương Hiệu
CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA CÔNG TY
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu di động

Top 10 doanh nghiệp bảo vệ phòng dịch tốt nhất Việt Nam

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tài sản của cơ quan doanh nghiệp, BSK Việt Nam còn tham gia phòng chống dịch Covid-19 với phương châm

                                                                                          " chống dịch như chống giặc"

Để đảm bảo an toàn mục tiêu, Ban lãnh đạo công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ BSK Việt Nam đã đề ra các phương án phòng và chống dịch Covid-19 với mục đích ngăn chặn và phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho các mục tiêu. Sự nỗ lực của BSK Việt Nam đã được khẳng định bằng sự an toàn cho tất cả các mục tiêu của công ty, đó là sự khẳng định về chất lượng và giá trị của BSK Việt Nam. 

 bảo vệ phòng dịch

Ảnh Bảo vệ tham gia phòng dịch covid-19