Công Ty Bảo Vệ BSK Việt Nam Thông Báo Thành Lập Tổ An Toàn Covid

Notice (8): Undefined index: social_share_box [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
">

An toàn mục tiêu là trách nhiệm hàng đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Để chủ động giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 tới từng mục tiêu, Công ty thông báo thành lập "Tổ An Toàn Covid"

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ
CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA CÔNG TY
Tuyển dụng nhân sự
ĐÀO TẠO VÕ THUẬT TRONG NGHIỆP VỤ BẢO VỆ
Bảo Vệ Yếu Nhân

Tại Sao Phải Thành Lập Tổ An Toàn Covid?

Thực hiện Công văn số 1334/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Để chủ động giám sát và phòng, chống dịch COVID-19 tại từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/ca sản xuất/phòng, ban làm việc/vị trí làm việc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1.1. Thành lập các tổ phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất theo từng cấp độ tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gọi tắt là “Tổ An toàn Covid” xong trước 15 giờ ngày 10/5/2021; Cụ thể:

- Cách thức tổ chức của Tổ An toàn Covid:

+ Mỗi phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/ca sản xuất/phòng, ban làm việc/vị trí làm việc cần thành lập ít nhất một Tổ An toàn Covid (tùy theo quy mô sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh).

+ Mỗi Tổ An toàn Covid có từ 3-5 người.

+ Thành phần Tổ An toàn Covid gồm: Lãnh đạo các tổ/đội/nhóm; các công nhân có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu; cán bộ công đoàn; an toàn vệ sinh viên.

+ Các Tổ An toàn Covid do Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ra quyết định thành lập; trong đó có phân công trách nhiệm phụ trách cụ thể cho từng tổ; Tổ trưởng các Tổ An toàn Covid phải có phân công trách nhiệm phụ trách cụ thể cho từng thành viên của tổ.

- Nhiệm vụ của các Tổ An toàn Covid: Hằng ngày các Tổ thực hiện các công việc sau đây:

(1) Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của công nhân theo quy định tại nơi làm việc, sản xuất.

(2) Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân.

(3) Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh, phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất như: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.

(4) Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, chống dịch trong trường hợp trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hiện ca bệnh Covid-19.

(5) Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phân công.

- Phòng tránh lây nhiễu cho Tổ An toàn Covid: Các thành viên tổ an toàn Covid khi làm nhiệm vụ phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại nơi sản xuất/nơi làm việc để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm.

1.2. Đăng tải Kế hoạch, Phương án ứng phó phòng, chống dịch COVID-19 và Danh sách Tổ an toàn Covid lên website hoặc bản tin, thông báo của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chậm nhất 16 giờ ngày 11/5/2021.

1.3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp có từ 100 lao động trở lên báo cáo kết quả thành lập Tổ An toàn Covid của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua số Zalo của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Việc làm: 0944900888 hoặc email: phongvieclambacninh@gmail.com; điện thoại: 0222870805) trước 15 giờ 30 phút ngày 10/5/2021 theo phụ lục số 01 đính kèm. (Đối với các doanh nghiệp có dưới 100 lao động, báo cáo kết quả thành lập Tổ An toàn Covid nêu trên về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phối nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

1.4. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nào không thành lập Tổ An toàn Covid, không triển khai các hoạt động phòng, chống dịch và không thực hiện công tác báo cáo, nếu xảy ra dịch bệnh tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn:

2.1. Triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện việc thành lập Tổ An toàn Covid theo các nội dung tại mục 1 của Công văn này xong trước 15 giờ ngày 10/5/2021.

2.2. Tổng hợp báo cáo kết quả thành lập Tổ An toàn Covid của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Chính sách lao động: gửi bản mềm vào địa chỉ: pcsld.sldtbxh@bacninh.gov.vn; đồng chí Trần Ngọc Đạo - Trưởng phòng Chính sách lao động: 0969071888) trước 15 giờ 30 phút ngày 10/5/2021 theo phụ lục số 02 đính kèm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện; Yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên ./.

bảo vệ bsk kiểm soát phòng chống dịch covid

Ảnh bảo vệ BSK Việt Nam kiểm soát dịch trong nhà máy

Quyết Định Thành Lập Tổ An Toàn Covid

Ban Giám Đốc công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ BSK Việt Nam quyết định thành lập tổ " An Toàn Covid" từ 08h00 ngày 10 tháng 05 năm 2021

Với nhiệm vụ như sau:

  • Kiên trì, nhắc nhở toàn bộ nhân viên bảo vệ kiểm soát tốt việc phòng và chống lây nhiễm Covid - 19

Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình kiểm tra công nhân viên nhà máy trước, trong và sau quá trình làm việc sản xuất kinh doanh. ( tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào nhà máy, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi lây nhiễm Covid, ....)

  • Kết hợp với tổ An Toàn Covid của cơ quan doanh nghiệp, thực hiện tốt việc phòng và chống lây nhiểm trong cơ quan doanh nghiệp
  • Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh, phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất như: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.
  • Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, chống dịch trong trường hợp trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hiện ca bệnh Covid-19.
  • Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phân công.

thong-bao-thanh-lap-to-an-toan-covid

Quyết định thành lập tổ An Toàn Covid

Thông Tin Liên Hệ Tổ An Toàn Covid 

Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ BSK Việt Nam 

Trụ sở: T2-62 Đường Hữu Nghị - KĐT dịch vụ Vsip Bắc Ninh - Phường Phù Chẩn - TX Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

MST: 2300 997 533

Điện thoại: 02226 536 636

Gmail: bskvinaco@gmail.com

Website: www.bskvietnam.com

Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ chuyên nghiệp

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

nhân viên bảo vệ bsk việt nam

Ảnh đội ngũ nhân viên bảo vệ BSK Việt Nam