THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỮ KÝ

Notice (8): Undefined index: social_share_box [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/tmp/smarty/compile/01ff803242a582a5880c93560cf3fed64f02a806_0.file.detail_new.tpl.php, line 62]
">

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ BSK Việt Nam.

              - Quý Khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ BSK Việt Nam.

Để thuận tiện cho các giao dịch với khách hàng cũng như các văn bản trong công tác quán lý và điều hành tại công ty. Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi chữ ký của lãnh đạo công ty cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Như Dũng, chức vụ Chủ Tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Sỹ Mạnh, Chức Vụ Giám Đốc.

 cj 

Chữ ký này được thay đổi và sử dụng có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2019/

Tất cả các văn bản, giấy tờ có liên quan đến chữ ký cũ trước 25/1/2019 vẫn có giá trị, Sau ngày 25/01/2019 các chữ ký cũ sẽ không có hiệu lực trong bất kỳ văn bản hay giao dịch nào.

Trân Trọng!